Op eigen gelegenheid wandelen rondom Barchem deze zomer

Als organisatie van de Barchemse 4Daagse stellen we in de maand juli van dit jaar enkele wandelroutes via onze website beschikbaar, zodat wandelaars dan op eigen gelegenheid in de buurt van Barchem kunnen wandelen. Het gaat hier om enkele routes die we vanuit de Barchemse 4Daagse zelf selecteren. Daarnaast promoten we het initiatief Barchem Wandeldorp, waarbij er sinds dit jaar vanaf het Barchemse Dorpsplein een negental bepijlde routes is uitgezet met afstanden tussen 6 en 24 km, die wandelaars op elk moment kunnen lopen. Zelfs al op dit moment komen we vele wandelaars tegen – dus deze routes voorzien duidelijk in een behoefte.

Dit ‘alternatieve wandelprogramma’ komt vanaf 30 juni op deze site beschikbaar via deze link. Op deze manier kunnen wandelaars die graag op de oorspronkelijke datums van de Barchemse 4Daagse 2021 (1-4 juli 2021) rondom Barchem zouden willen wandelen, hier optimaal gebruik van maken. Het is de bedoeling dat de routes de hele maand juli op de site blijven staan.

15e editie Barchemse 4Daagse schuift door naar 2022

Maar: routes voor wandelen op eigen gelegenheid komen in juli 2021 beschikbaar!

Barchem, 12 maart 2021 – De 15e editie van de Barchemse 4Daagse schuift door naar volgend jaar, en zal plaatsvinden van 30 juni tot en met 3 juli 2022. Hoewel de eerste resultaten van de vaccinatie tegen corona er hoopvol uitzien, is de zomer van het huidige jaar nog net te vroeg om ons wandelevenement op de vertrouwde manier te kunnen organiseren – vandaar deze verplaatsing naar volgend jaar. We hebben opties besproken om de Barchemse 4Daagse als evenement in 2021 in afgeslankte vorm met minder wandelaars of later in 2021 te laten plaatsvinden, maar deze hebben het niet gehaald.

Toch willen we deze zomer aan wandelaars de mogelijkheid bieden om de mooie omgeving rondom Barchem op eigen gelegenheid te verkennen. Hoewel het georganiseerde evenement an sich niet doorgaat in 2021, stellen we in de maand juli 2021 via onze website wandelroutes beschikbaar, zodat wandelaars toch zelf van de mooie omgeving rondom Barchem kunnen genieten. Houd daartoe onze website www.barchemse4daagse.nl in de gaten.

Volgend jaar zal de ‘nieuwe 15e editie’ van de Barchemse 4Daagse plaatsvinden van donderdag 30 juni t/m zondag 3 juli 2022. Wederom met 15 km als extra afstand, in aanvulling op de bekende dagelijkse afstanden van 20, 30, 40 of 50 km. De inschrijving start op dinsdag 1 februari 2022 via www.barchemse4daagse.nl.

De Barchemse 4Daagse in 2021 – status eind februari

Half maart verwachten we als bestuur van de Stiching Barchemse 4Daagse een besluit te nemen in welke vorm ons wandelevenement in 2021 gestalte zal krijgen. We zien momenteel vier opties voor ons: 1. doorgaan in volledige vorm op de geplande datums van 1 t/m 4 juli 2021; 2. doorgaan in afgeslankte vorm op dezelfde datums, maar met minder wandelaars en tijdsloten; 3. wandelaars op eigen gelegenheid enkele routes laten wandelen; 4. het evenement doorschuiven naar 2022. Hiervan hebben optie 2 of 3 de grootste kans. Optie 4 kan altijd nog.

Voor wat corona betreft ziet de stip aan de horizon op de lange termijn er goed uit, met de eerste voorzichtig-positieve resultaten van de vaccinatie die er nu al zijn. Naar verwachting is de situatie na de zomer veel rooskleuriger als ‘heel Nederland’ gevaccineerd is. Echter, de weg er naartoe is nog onduidelijk met de binnenkort te verwachten opleving van mutaties van het virus. Op dit moment is het nog niet duidelijk hoe corona zich begin juli zal manifesteren, en wat de overheidsmaatregelen rond die tijd zullen zijn. Maar vanwege de voorbereidingen zullen we op enig moment een besluit moeten nemen – en dat gaan we half maart doen. Op onze website www.barchemse4daagse.nl en in de ons ter beschikking staande media zullen we daarover berichten.

Voorbereiding Barchemse 4Daagse 2021

We zijn al gestart met de voorbereidingen voor volgend jaar. Omdat we nu nog niet weten hoe de corona-toestand in juli 2021 zal zijn, werken we een aantal scenario’s uit. Uitgangspunt is dat de Barchemse 4Daagse van 1 t/m 4 juli 2021 doorgaat. Volgens de huidige inzichten zal de grootste uitdaging zijn om bij de start en bij de rustpunten niet te veel wandelaars gelijktijdig bij elkaar in de buurt te laten zijn.

De start van de inschrijving wordt verschoven van de gebruikelijke datum 1 februari naar donderdag 1 april 2021. Op zich moet drie maanden inschrijfduur (april/mei/juni) voldoende zijn. Hopelijk zitten we dan midden in de vaccinatie, en is er meer duidelijkheid hoe alles (letterlijk) gaat lopen. Houd de website rond die tijd in de gaten.

Om het aantal wandelaars en daarmee de social distancing te kunnen controleren zullen we wellicht een maximaal aantal wandelaars per afstand toelaten. Waarschijnlijk kunnen we als organisatie dit pas half februari beslissen – volgens de dan geldende inzichten. In het verlengde hiervan is het eventueel een optie dat een wandelaar bij de verplichte voorinschrijving al een tijdslot uitkiest waarbinnen hij/zij vertrekt, met een maximaal aantal wandelaars per tijdslot.

Gelukkig kunnen we veel van de voorbereidingen voor de editie van 2020 ‘meenemen’ naar 2021. Zo waren de routes al voor het grootste deel uitgezet, en zal het vooral een kwestie zijn van het controleren van deze routes. Deze ‘nieuwe 15e editie’, van donderdag 1 t/m zondag 4 juli 2021, zal wederom 15 km als extra editie bevatten in aanvulling op de bekende dagelijkse afstanden van 20, 30, 40 of 50 km.

Hoewel 2020 een vreemd jaar is, vergeten we onze vrijwilligers niet. Het is een goed gebruik om tegen het eind van het jaar aan onze ruim 150 vrijwilligers te denken in de vorm van een kleine attentie. Dus, vrijwilligers, houd ook dit jaar weer rond half december jullie deurbel in de gaten! We hopen jullie een gemeende blijk van waardering op gepaste afstand te kunnen overhandigen.

De 15e editie van de Barchemse 4Daagse verschuift naar 1 t/m 4 juli 2021

De 15e editie van de Barchemse 4Daagse verschuift naar 1 t/m 4 juli 2021. Vanwege de maatregelen om het coronavirus in te dammen zal er in 2020 geen Barchemse 4Daagse plaatsvinden. Uiteraard vinden we dit jammer, maar we hebben er het volle begrip voor dat we de huidige maatregelen nog enige tijd moeten volhouden om de verspreiding van het coronavirus verder controleerbaar te houden. De ingeschreven wandelaars hebben we al een bericht gestuurd dat ze hun volledige inschrijfgeld van 2020 teruggestort krijgen.

De editie die voor dit jaar gepland stond schuiven we door naar volgend jaar, en wel van donderdag 1 t/m zondag 4 juli 2021. Deze ‘nieuwe 15e editie’ zal in 2021 wederom 15 km als extra afstand bevatten, naast de bekende dagelijkse afstanden van 20, 30, 40 of 50 km. De inschrijving hiervoor start op maandag 1 februari 2021.

Coronavirus

Update 22 april 2020:

Vanwege de maatregelen om het coronavirus in te dammen zal er deze zomer geen Barchemse 4Daagse plaatsvinden. Ingeschreven wandelaars, vrijwilligers en overige belanghebbenden krijgen zo spoedig mogelijk bericht over het verdere verloop.

Update 6 april 2020:

Wellicht ten overvloede, maar voor de volledigheid ook hier vermeld:
Als onderdeel van de aangescherpte overheidsmaatregelen dat bijeenkomsten tot 1 juni worden verboden, gaat de vrijwilligersavond van 6 april en de inloopavond voor hulp bij e-learning van verkeersregelaars op 22 april niet door. Vrijwilligers hebben hierover op 18 maart per e-mail bericht gehad.

Update 23 maart 2020:

Om de uitbraak van het coronavirus te controleren geldt tot 1 juni de landelijke maatregel dat evenementen verboden zijn. Het is op dit moment nog te vroeg om in dit kader uitspraken te doen over de Barchemse 4Daagse, die van 2 t/m 5 juli plaatsvindt. Dit hangt onder meer af van de maatregelen die het RIVM rond die periode zal adviseren of opleggen.

We houden de ontwikkelingen rondom het coronavirus nauwgezet in de gaten. Zo nodig zullen we onze deelnemers, vrijwilligers en overige belanghebbenden op de hoogte houden via onze (digitale) informatiekanalen, waaronder deze website.

Barchemse 4Daagse aanwezig op Fiets en Wandelbeurs Gent

In de afgelopen dagen hebben we al de 200ste aanmelding voor de Barchemse 4Daagse 2020 mogen verwelkomen. Alvast een mooi resultaat, maar we gaan verder.

Omdat we ook wandelaars uit Vlaanderen willen verleiden om deze zomer de mooie Nederlandse Achterhoek wandelend te ontdekken, is de Barchemse 4Daagse dit weekend aanwezig op de Fiets en Wandelbeurs in Gent. Ontmoet ons op zaterdag 15 en zondag 16 februari op stand 2.B.35 in het ‘Verzamelpaviljoen Wandelen’ in Hal 2 van Flanders Expo Gent. We zien u graag verschijnen!

Inschrijving 15e editie Barchemse 4Daagse geopend

De kop is eraf! De inschrijving voor de feestelijke 15e editie van de Barchemse 4Daagse is op zaterdag 1 februari geopend. Binnen een half uur na de opening om middernacht hadden we de eerste 19 aanmeldingen via internet al binnen.

De Barchemse 4Daagse is één van de weinige Nederlandse wandelvierdaagsen waarbij het gaat om de prestatie om vier dagen uit te lopen, én waarbij de wandelaars kunnen kiezen voor een afstand van 50 kilometer. Aan dit kleinschalige wandelevenement doen jaarlijks zo’n 1200 tot 1400 wandelaars mee, die genieten van natuur en cultuur in een gezellige Achterhoekse sfeer.

Dit derde lustrum van de Barchemse 4Daagse laten we niet ongemerkt voorbij gaan. Naast de gebruikelijke afstanden van 20, 30, 40 en 50 km hebben we dit jaar een extra wandeling van (niet geheel toevallig) 15 kilometer in het routeschema opgenomen. En meerdere activiteiten zullen volgen …

Tot en met zondag 28 juni hebben wandelaars de gelegenheid om zich via deze website www.barchemse4daagse.nl in te schrijven. Het vierdaagse wandelevenement vindt dit jaar plaats van donderdag 2 juli tot en met zondag 5 juli in de mooie omgeving rondom wandeldorp Barchem.

125.000 km gewandeld in Barchem in 2019

Er is in Barchem in 2019 veel gewandeld. Vele mensen deden mee aan de Winter5maandse (5 maandelijkse tochten van 6, 10, 15 of 25 km) en de Avond4Daagse van wandelsportvereniging DOS Barchem, en de Barchemse 4Daagse met afstanden 20, 30, 40 of 50 km. Bij elkaar opgeteld hebben de wandelaars ruim 125.000 kilometer in de mooie omgeving van Barchem gewandeld.

Op uitnodiging van WSV DOS Barchem kwam op de Winter5maandse-wandeling van zondag 15 december 2019 ook wethouder Bert Groot Wesseldijk van de gemeente Lochem samen met zijn vrouw wandelen, als twee van de ruim 600 aangetreden wandelaars op deze dag. De vereniging wilde namelijk een prijs uitreiken aan een wandelaar die symbool stond voor de 125.000 gelopen kilometers.

In start/finish-locatie Landgoedhotel Woodbrooke reikte de wethouder samen met WSV DOS Barchem en de Stichting Barchemse 4Daagse een prijs met certificaat uit aan een mevrouw uit Friesland, die met drie Friese medewandelaars op 15 december aan de Wandel5maandse had meegedaan. Zij mag gratis deelnemen aan de 2020-editie van de Barchemse 4Daagse. Van harte gelukgewenst!

Samenvatting Barchemse 4Daagse 2019

De Barchemse 4Daagse van 2019 is inmiddels afge”lopen”. Aan het eind van de last-minute inschrijving op 3 juli stond de teller op 1169 wandelaars: 821/274/57/17 voor de 20/30/40/50 kilometer, vergelijkbaar met het jaar ervoor. Van hen hebben 1007 deelnemers alle vier dagen reglementair uitgelopen: 12 wandelaars voor de 50 km, 43 voor de 40 km, 231 voor de 30 km, en 721 wandelaars hebben vier maal de finish voor de 20 km bereikt.

De Barchemse 4Daagse is één van de weinige Nederlandse wandelvierdaagsen waarbij het gaat om de prestatie om vier dagen uit te lopen, én waarbij de wandelaars kunnen kiezen voor een afstand van 50 kilometer.

Nagenieten met foto’s
Voor een kort verslag van alle wandeldagen: zie de rubriek Nieuws in de menubalk bovenaan de pagina. Voor een korte sfeerimpressie van deze editie van de Barchemse 4Daagse kunt u terecht in ons fotoalbum; klik daarvoor op Foto’s in de menubalk. Deze foto’s zijn gemaakt door Gradus Derksen, en een uitgebreide serie foto’s van de dagen kunt u zien via de opening, dag 1, dag 2, dag 3, meer foto’s van dag 3, dag 4, de intocht en meer foto’s van de intocht. U wordt bij deze links doorgelinkt naar de website www.achterhoekfoto.nl.
Ook door Streekradio Achterhoek FM, die tijdens de Barchemse 4Daagse vanuit de lokale studio bij het startbureau en op de route de uitzending verzorgde, is een groot aantal foto’s gemaakt. Klik hier voor deze foto’s.
De afgedrukte foto’s die tijdens de Barchemse 4Daagse in de hal van ’t Onderschoer hebben gehangen kunt u eventueel nog terugzien en bestellen via www.wandelsportfoto.nl.

De Seniorensoos Barchem was dit jaar het Goede Doel van de Barchemse 4Daagse. In aanvulling op een gift vanuit de Stichting Barchemse 4Daagse, zat er nog 83,85 euro in de collectebus, en we zullen dit aanvullende bedrag aan de Seniorensoos overhandigen.