De Barchemse 4Daagse in 2021 – status eind februari

Half maart verwachten we als bestuur van de Stiching Barchemse 4Daagse een besluit te nemen in welke vorm ons wandelevenement in 2021 gestalte zal krijgen. We zien momenteel vier opties voor ons: 1. doorgaan in volledige vorm op de geplande datums van 1 t/m 4 juli 2021; 2. doorgaan in afgeslankte vorm op dezelfde datums, maar met minder wandelaars en tijdsloten; 3. wandelaars op eigen gelegenheid enkele routes laten wandelen; 4. het evenement doorschuiven naar 2022. Hiervan hebben optie 2 of 3 de grootste kans. Optie 4 kan altijd nog.

Voor wat corona betreft ziet de stip aan de horizon op de lange termijn er goed uit, met de eerste voorzichtig-positieve resultaten van de vaccinatie die er nu al zijn. Naar verwachting is de situatie na de zomer veel rooskleuriger als ‘heel Nederland’ gevaccineerd is. Echter, de weg er naartoe is nog onduidelijk met de binnenkort te verwachten opleving van mutaties van het virus. Op dit moment is het nog niet duidelijk hoe corona zich begin juli zal manifesteren, en wat de overheidsmaatregelen rond die tijd zullen zijn. Maar vanwege de voorbereidingen zullen we op enig moment een besluit moeten nemen – en dat gaan we half maart doen. Op onze website www.barchemse4daagse.nl en in de ons ter beschikking staande media zullen we daarover berichten.