Goede Doel 2022: Nationaal MS Fonds

Dirk Rossel is al jaren vrijwilliger voor de Barchemse 4Daagse en collectant voor het Nationaal MS Fonds. Dit jaar kwam dit samen doordat de Barchemse 4Daagse het Nationaal MS Fonds als Goede Doel 2022 bestempelde. Dit stond al voor 2020 en 2021 in de planning, maar kon vanwege de maatregelen om het Covid-19-virus in te dammen toen niet doorgaan.

De Barchemse 4Daagse zet jaarlijks een organisatie in het zonnetje die (financiële) steun en aandacht verdient. In 2019 was dit de lokale Seniorensoos, en nu een nationale organisatie. Het Nationaal MS Fonds strijdt voor betere behandelingen en een betere kwaliteit van leven voor mensen met multiple sclerose, een chronische ziekte van het centrale zenuwstelsel. De oorzaak van deze auto-immuunziekte – waarbij het afweersysteem het eigen lichaam aanvalt – is nog steeds niet helemaal bekend. In Nederland zijn er ruim 25.000 mensen met multiple sclerose, en gemiddeld krijgt iedere dag iemand in Nederland de diagnose. Er zijn medicijnen die de ziekte kunnen remmen, maar een oplossing voor multiple sclerose is er (nog) niet.

Dirk Rossel heeft multiple sclerose van heel dichtbij meegemaakt. Zijn zoon Wijnand kreeg op 26-jarige leeftijd de diagnose MS. Het bleek een progressieve vorm van deze ziekte te zijn, waardoor hij hard achteruitging en al snel in een rolstoel belandde. Wijnand verhuisde naar een verpleeghuis een paar kilometer verderop waar hij volledige zorg kreeg, en waar Dirk en zijn vrouw elke dag even langs konden gaan. Toch ging Wijnand verder achteruit, en overleed hij op een leeftijd van 42 jaar, nu enkele jaren geleden. In het magazine ‘MS leeft’ uit maart 2021 staat een mooi interview met Dirk. Hij is verheugd met de aandacht die de Barchemse 4Daagse dit jaar aan ‘die rotziekte’ geeft.

Het Nationaal MS Fonds verkrijgt geld via onder meer collectes, acties en nalatenschappen. Het Fonds besteedt dit geld aan het initiëren en de financiering van wetenschappelijk onderzoek naar behandeling en genezing, aan voorlichting voor mensen met MS en hun naasten, en aan (coaching)activiteiten om de zelfredzaamheid van mensen met MS te verbeteren. Het uiteindelijke doel: een wereld zonder MS.

Mooie bijkomstigheid: de collecteweek van het Nationaal MS Fonds (26 juni t/m 2 juli) valt dit jaar net samen met de Barchemse 4Daagse. Tijdens het wandelevenement zullen we dan ook een collectebus bij het Startbureau neerzetten, zodat wandelaars en vrijwilligers hier een eigen bijdrage voor het Goede Doel in kunnen stoppen.

Het Nationaal MS Fonds heeft een eigen website: https://nationaalmsfonds.nl. Onder het kopje ‘Wat is MS?’ staat duidelijke uitleg over deze ziekte.


Namens de Stichting Barchemse 4Daagse overhandigt Henk Luesink een cheque aan Dirk Rossel (links) als vertegenwoordiger van het Nationaal MS Fonds