Regeling inschrijving

De onderstaande gegevens gelden nog voor 2020, en zullen voor 2022 worden aangepast.
1. Voor de Barchemse 4Daagse in 2020 is er plaats voor maximaal 1500 inschrijvingen in totaal.
2. Inschrijving is mogelijk :
– via digitale inschrijving middels de website en betaling via iDeal of internetbankieren;
– via een inschrijfformulier, aan te vragen bij de deelnemersadministratie van de Stichting Barchemse 4Daagse (zie onderaan);
– via maximaal 100 last-minute inschrijvingen op woensdag 1 juli 2020 tussen 16.00 en 20.00 uur bij het startbureau in Dorpshuis ’t Onderschoer, Beukenlaan 1 te Barchem, onder de voorwaarde dat het maximale aantal deelnemers nog niet is bereikt.
3. Het bestuur bepaalt jaarlijks de eerste en laatste dag waarop inschrijvingen mogen worden ontvangen. In het jaar 2020 is de eerste dag waarop ingeschreven kan worden 1 februari 2020. De digitale en schriftelijke inschrijving sluit op 28 juni 2020.
4. Voor de in artikel 3 genoemde data is de dag en tijd van ontvangst bij de deelnemersadministratie bepalend. Eerder of later ontvangen inschrijvingen, alsmede incorrecte of incomplete inschrijvingen worden niet in behandeling genomen. Er bestaat geen wachtlijst.
6. De inschrijver/ster is zelf verantwoordelijk voor de inschrijving. Het bestuur is niet aansprakelijk voor enig gebrek optredend bij of tijdens de (digitale) postverzending.
7. Het bestuur bevestigt de deelname van degene die zich correct heeft ingeschreven tijdens de voorinschrijving.
8. Wijzigingen in de opgegeven afstand zijn alleen mogelijk na een akkoord van de voorzitter van het startbureau/deelnemersadministratie.

Adres startbureau
Dorpshuis ’t Onderschoer
Beukenlaan 1
7244 BB Barchem

Deelnemersadministratie
E-mail deelnemers@barchemse4daagse.nl
Mobiel 06 – 3722 8725