Starten, wandelen en afmelden

Alle deelnemers die in het bezit zijn van een geldig startbewijs en een geldige dagkaart starten vanaf Dorpshuis ’t Onderschoer aan de Beukenlaan 1 te Barchem, waar zij zich na afloop van de wandeldag ook weer moeten afmelden.

Starttijden
50 km:  starten vanaf 6.00 uur tot 6.45 uur
40 km:  starten vanaf 6.00 uur tot 6.45 uur
30 km:  starten vanaf 7.00 uur tot 7.45 uur
20 km:  starten vanaf 8.00 uur tot 9.30 uur
15 km: starten vanaf 9.00 uur tot 10.00 uur (extra afstand bij 15e editie)
Bij vertrek worden de startbewijzen van de deelnemers gescand.

Wandelen
De deelnemers ontvangen elke ochtend een wandelroute van de afstand die zij lopen. Bovendien worden de routes aangegeven met pijlen, waarbij de wandelaars de borden dienen te volgen die horen bij de afstand die zij lopen (dus 20, 30, 40 of 50 km en extra afstand 15 km).
De deelnemers dienen de dagkaart gedurende de dag bij zich te dragen en deze te tonen bij controleposten op de route. Bij iedere controlepost ontvangen zij een “knip” in de dagkaart.
Eventuele verzorgers wordt verzocht de wandelaars niet te hinderen.

Afmelden
Aan het eind van de dag wordt bij binnenkomst in Dorpshuis ‘t Onderschoer het startbewijs gescand en de dagkaart gecontroleerd en ingenomen door het startbureau.
Bij goedkeuring worden de deelnemers officieel geregistreerd als gefinisht voor die dag.
Zij ontvangen dan meteen de dagkaart voor de volgende wandeldag.
Deelnemers dienen zich elke dag vóór 17.00 uur af te melden bij het startbureau.