Regeling inschrijving

Deze regeling kan worden gewijzigd als de corona-maatregelen dat vereisen.
1. Voor de Barchemse 4Daagse in 2024 is er voorlopig plaats voor maximaal 1200 inschrijvingen in totaal.
2. Inschrijving is mogelijk :
– via digitale inschrijving middels de website en betaling via iDeal of internetbankieren;
– via maximaal 100 last-minute inschrijvingen op woensdag 3 juli 2024 tussen 17.00 en 19.00 uur bij het startbureau in Dorpshuis ’t Onderschoer, Beukenlaan 1 te Barchem, onder de voorwaarde dat het maximale aantal deelnemers nog niet is bereikt.
3. Het bestuur bepaalt jaarlijks de eerste en laatste dag waarop inschrijvingen mogen worden ontvangen. In het jaar 2024 is de eerste dag waarop ingeschreven kan worden 1 maart 2024. De digitale en schriftelijke inschrijving sluit op 30 juni 2024.
4. Voor de in artikel 3 genoemde data is de dag en tijd van ontvangst bij de deelnemersadministratie bepalend. Eerder of later ontvangen inschrijvingen, alsmede incorrecte of incomplete inschrijvingen worden niet in behandeling genomen. Er bestaat geen wachtlijst.
6. De inschrijver/ster is zelf verantwoordelijk voor de inschrijving. Het bestuur is niet aansprakelijk voor enig gebrek optredend bij of tijdens de (digitale) postverzending.
7. Het bestuur bevestigt de deelname van degene die zich correct heeft ingeschreven tijdens de voorinschrijving.
8. Wijzigingen in de opgegeven afstand zijn alleen mogelijk na een akkoord van de voorzitter van het startbureau/deelnemersadministratie.

Adres startbureau
Dorpshuis ’t Onderschoer
Beukenlaan 1
7244 BB Barchem

Deelnemersadministratie
E-mail deelnemers@barchemse4daagse.nl
Mobiel 06 – 3722 8725